Wednesday, August 5, 2009

Mabuhay ang Diwa ni Tita Cory!


Tita Cory, sa iyong pamamahinga, akin ring inaalay ang isang panata na gagawin ko araw araw.

Ang panatang bantayan ang kalayaan na pinagkaloob mo sa amin. Bantayan ang kalayaan na di kayang bilhin ninuman.

Maraming tiwali at mapagsamantala sa kapangyarihan pero hindi kami matatakot Tita Cory. Dahil sa iyong kabayanihan, magiging malakas at matuwid kami para sa kapwa naming Pilipino.

Salamat sa inyo ni Ninoy. Dahil sa inyo, nakakapagsulat ako ng mga pahayag ko sa internet. Dahil sa inyo, ipinagmamalaki kong ako ay Pilipino. Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino.

Salamat at paalam, bayaning pinakamamahal...

No comments: