Friday, April 11, 2008

What do you think, my friend?

What do you think of General Garcia’s, the ex-military comptroller, recent Sandiganbayan acquittal?

What do you think of Captain Gambala’s, the brave military-rebel officer, conviction?

What do you think of the Sandiganbayan?

What do you think we can do?

Ano sa tingin mo, kaibigan? May pag-asa pa ang bayan na ito?

Makikita ba natin ang araw na ang mga magnanakaw ng kaban ng bayan ay nasa piitan at ang mga matitino nasa gobyerno?

Sana, darating ang araw na yun na di kalayuan.

No comments: